Στους 66.450 ανέρχονται οι άνεργοι στη Θεσσαλία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Από αυτούς οι 37.989 είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών ενώ 28.461 πολίτες είναι εγγεγραμμένοι λιγότερο από ένα έτος.

Την ίδια στιγμή 1.657 άτομα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ αλλά έχουν δηλώσει πως δεν αναζητούν εργασία.

Στη Θεσσαλία οι επιδοτούμενοι είναι 9.916 και από αυτούς οι 9.013 υπάγονται σε κοινές κατηγορίες ενώ οι 903 σε εποχικά τουριστικά επαγγέλματα.

Ταυτόχρονα 5.839 πολίτες είναι δικαιούχοι που πληρώθηκαν και συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι, ενώ στις 3.091 ανέρχονται οι νέες αιτήσεις ανέργων για επιδότηση.

Αναφορικά με τις κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων, οι 7.737 ανήκουν στην κατηγορία «κοινοί».

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι άνεργοι που προέρχονται απ’ όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, πλην αυτών που εντάσσονται στις λοιπές κατηγορίες, και των οποίων η σχέση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου.

Ακόμα περιλαμβάνει τους ανέργους που απασχολήθηκαν στους αναφερόμενους τομείς με σύμβαση ορισμένου χρόνου και δεν εντάσσονται σε μία από τις λοιπές κατηγορίες.

343 επιδοτούμενοι είναι οικοδόμοι, 903 ανήκουν στην κατηγορία «εποχικοί τουρισμού». Περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή οι εποχικοί από ξενοδοχειακές, τουριστικές, επισιτιστικές επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας.

Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν να απασχολούνται σε μία ή περισσότερες συνεχείς σεζόν. 71 είναι οι άνεργοι που επιδοτούνται από την κατηγορία αγροτικά ενώ τον Οκτώβριο επιδοτήθηκαν και 862 άνεργοι εκπαιδευτικοί στη Θεσσαλία. Στην κατηγορία αυτοί περιλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 993.934 άτομα.

Από αυτά 527.387 (ποσοστό 53,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 466.547 (ποσοστό 46,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 360.439 (ποσοστό 36,26%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 633.495 (ποσοστό 63,74%).

e-thessalia.gr