Ενημερωτική πινακίδα στην είσοδο της πόλης του Βόλου

Pinakides-volos-agria

Με ευκρίνεια πλέον αναγράφεται η κατεύθυνση που επιθυμούν να πάρουν οι οδηγοί προς το Λιμάνι του Βόλου και το Κέντρο. Ολοκληρώθηκε ούτως το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ (ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ) που διεξήγαγε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων. Οι εισερχόμενοι οδηγοί στην πόλη του Βόλου πληροφορούνται εγκαίρως για την επιλογή κατεύθυνσης για το κέντρο, το Πήλιο και το λιμάνι. Η προσθήκη αυτή συμβαδίζει με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ έρχεται να διευκολύνει σημαντικά τους συμπολίτες μας.