%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bf-735x400

To Υπουργείο Εσωτερικών, από τον λογαριασμό που τηρεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Από το συνολικό ποσό ο Δήμος Αλμυρού θα πάρει 60.010,00.

 

Η απόφαση – κατανομή ΕΔΩ