Από το Δήμο Βόλου ανακοινώθηκε ότι από τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του, θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς ήδη συνεργεία του Δήμου έχουν καταγράψει τις ζημιές που προκλήθηκαν από την παρατεταμένη κακοκαιρία και εργάζονται για την αποκατάστασή τους, ώστε τη Δευτέρα τα διδακτήρια να είναι πλήρως λειτουργικά.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέροται επίσης και τα εξής: «Λυπούμεθα που θα δυσαρεστηθεί ο παλαιολιθικός συνδικαλιστής, κ. Σαβελίδης, αλλά τώρα θα πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους να εξασφαλίσει την παρουσία του στα ΜΜΕ και να κορέσει τη δίψα του για δημοσιότητα. Αν θέλει, πάντως, μέσω αυτής της δημοσιότητας να κάνει και καριέρα πολιτικού, ας φροντίσει να κάνει κάτι καλό για την πολύπαθη Παιδεία, οπότε μπορεί να τον στηρίξουμε κι εμείς. Μέχρι τότε ας γνωρίζει ότι ο Δήμος Βόλου δεν μετέχει σε τέτοια παλαιοκομματικά παιχνίδια και ασκεί στο ακέραιο τις αρμοδιότητές του, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες έναντι της κοινωνίας».