kagkela-fylakhsΣτις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας έμειναν 155 φυλακισθέντες, ενώ αποχώρησαν παίρνοντας πίσω την ελευθερία τους 40. Στις Δικαστικές Φυλακές Βόλου, αντίστοιχα, αποφυλακίστηκαν πέντε κρατούμενοι, που τηρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις και έμειναν 55.

Πλέον δεν υπάρχει θέμα συμφόρησης των φυλακών, καθώς η δυναμικότητα φιλοξενίας των Αγροτικών Φυλακών Κασσαβέτειας είναι μέχρι 200 άτομα και των Δικαστικών Φυλακών Βόλου αντίστοιχα μέχρι 70.

Οι αποφυλακίσεις έγιναν κατευθείαν μόλις ανακοινώθηκε η παράταση του Νόμου. Οι φυλακισθέντες έκαναν αιτήσεις και η Εισαγγελία Βόλου με διάταξη προχώρησε στις αποφυλακίσεις με περιοριστικούς όρους ή κινώντας διαδικασία απέλασης όπου εκκρεμούσαν τέτοιες αποφάσεις.

Δρόμο εξόδου από τις φυλακές πήραν οι καταδικασθέντες που εξέτιαν ποινές άνω των δέκα ετών αν είχαν εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής πραγματικό χωρίς ευεργέτημα ή άλλο υπολογισμό.

Περαιτέρω φυλακισθέντες με μικρότερες ποινές πάνω από τρία και έως δέκα χρόνια εφόσον εξέτισαν το ένα πέμπτο της ποινής με ευεργετικό υπολογισμό. Αντίστοιχα όσοι εξέτιαν ποινές έως 3 έτη και είχαν εκτελέσει το ένα δέκατο μπόρεσαν επίσης να κάνουν χρήση του νόμου όπως και καταδικασμένοι με κάθειρξη μικρότερη των δέκα ετών από πέντε και άνω επίσης με ευεργετικό υπολογισμό εφόσον είχαν εκτίσει τα δύο πέμπτα της ποινής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σωφρονιστικά καταστήματα δεν τίθεται θέμα πλέον συμφόρησης των φυλακών. Εξάλλου οι εναπομείναντες κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα στο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις να αιτηθούν επίσης αποφυλάκιση.

Πλέον μόνο θέμα υπάρχει αυτό της έλλειψης προσωπικού μάλιστα οξυμένο στις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέους φύλακες. Οι εσωτερικές λειτουργίες είναι πολλές και απαιτούν συνοδείες. Ανάγκη υπάρχει και για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, που είναι παλιές και χρειάζονται εργασίες αποκατάστασης.

 

Η υπό όρο απόλυση

Με το Νόμο 4411/16 παρατείνονται παράγραφοι του 4322/2015 για την αποσυμφόρηση των φυλακών.

Κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του Νόμου εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά. Η διάταξη ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα έως τις 28 Αυγούστου 2017.
Επιπλέον, κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα αν έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι έχουν καταδικασθεί για αποπλάνηση παιδιών.

 

Παύουν διώξεις –παραγράφονται ποινές

Στο μεταξύ, σειρά από ποινικές υποθέσεις αποσύρεται από τις δικασίμους του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4411/16 το αξιόποινο εξαλείφεται και παύει η δίωξη για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016 για πταίσματα και πλημμελήματα, τα οποία τιμωρούνται μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή και τις δύο ποινές.

Αν οι υπόδικοι υποπέσουν μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του Νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των έξι μηνών συνεχίζεται η παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης.

Οι δικογραφίες που αφορούν στις εν λόγω υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με τον αρμόδιο Εισαγγελέα ή δημόσιο κατήγορο.

Να επισημανθεί πάντως ότι οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο.

Σύμφωνα με το Νόμο παραγράφονται και οι ποινές διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπό τον όρο ότι ο καταδικαστείς δεν θα τελέσει σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου νέα από δόλο αξιόποινη πράξη. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά και τις δύο ποινές.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ

Τα αδικήματα που εξαιρούνται

Από την παύση των ποινικών διώξεων και τις παραγραφές εξαιρούνται οι πράξεις που αφορούν στο ρατσιστικό έγκλημα, που είναι εξυβριστικές στη θρησκεία, που αφορούν σε παρασιώπηση εγκλημάτων, σωματικές βλάβες, σεξουαλική κακοποίηση, εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων της κυβέρνησης, βασανιστήρια, δωροδοκία σε εκλογές, πορνεία, αποπλάνηση ανηλίκων, ανήθικες προσβολές, εγκληματική οργάνωση, προσβολή συμβόλων ελληνικού κράτους, παραβιάσεις όρων διαμονής, βιαιοπραγίες, πράξεις χαμηλής απαξίας, σωματική βλάβη και απειλή, εγκλήματα στρατιωτικής θητείας, σχετικές με τον τελωνειακό κώδικα, το δουλεμπόριο, ασελγείς πράξεις, εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εγκατάλειψη σε απορία, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, εγκλήματα κατά της τιμής διά του Τύπου, αγορά εμπορευμάτων, απλή χρεοκοπία, βία – απειλή, παρακώλυση αστικών δικαιωμάτων.

Ακόμη εξαιρούνται τα αδικήματα για παράνομη εισαγωγή όπλων, ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένων, που αφορούν σε ρυθμίσεις για γιατρούς εργασίας, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Επιπλέον, δεν παραγράφονται πράξεις σχετικές με την άσκηση βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις, το Νόμο περί προστασίας των αρχαιοτήτων, περί απελευθέρωσης αγοράς φυσικού αερίου, ενδοοικογενειακής βίας, αξιόποινες πράξεις του ποινικού κώδικα, αδικήματα σε βάρος εγκύου, σχετικά με την είσπραξη προστίμων.

Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

taxydromos.gr