filarxaios-almyrosγράφει ο Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος,

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών

Εδώ και πριν από ένα σχεδόν χρόνο, αμέσως μόλις εκδόθηκαν τα Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων, συνήλθε σε ειδική σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού και αποφάσισε να ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού να του ανατεθεί η διοργάνωση του Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών και ταυτόχρονα πρότεινε το Συνέδριο να είναι τριήμερο, όπως και τα προηγούμενα και να διεξαχθεί κατά το τριήμερο 14, 15 και 16 Οκτωβρίου 2016. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλμυρού όρισε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και ήδη το Συνέδριο είναι έτοιμο.

Η διοργάνωση των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών ήταν ενταγμένη στις προθέσεις και στους σκοπούς της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού από την πρώτη στιγμή της επαναδραστηριοποίησής της πριν από είκοσι πέντε σχεδόν χρόνια, όταν πραγματοποιήθηκε το Α΄ Συνέδριο.

Στον γενικό σχεδιασμό της διοργάνωσης των Συνεδρίων εμπεριεχόταν η προϋπόθεση ότι τα Συνέδρια θα τελούσαν υπό την προστασία του Δήμου Αλμυρού και θα αποτελούσαν ένα είδος θεσμού του Δήμου ο οποίος και θα αναλάμβανε κάθε φορά τις δαπάνες της διοργάνωσής των. Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού θα ήταν πάντοτε πρόθυμη να αναλάβει την διοργάνωση των Συνεδρίων αυτών ή εξ ολοκλήρου μόνη της ως οργανωτική επιτροπή ή μετέχοντας στην οργανωτική επιτροπή με κάποια μέλη της.

Απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού στην διοργάνωση ενός Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών ήταν πάντοτε η έκδοση των Πρακτικών του προηγούμενου Συνεδρίου, γιατί εκτιμούσε και εκτιμά ότι ένα Συνέδριο ολοκληρώνεται και αποκτά αξία μόνο όταν εκδοθούν τα Πρακτικά του.

Τα Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 17 – 19 Οκτωβρίου 2008, εκδόθηκαν μετά από εφτά χρόνια, το 2015, σε δύο τόμους υπό τον τίτλο «ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Δ΄», με σύνολο 920 περίπου σελίδες. Η καθυστέρηση αυτή της έκδοσης των Πρακτικών συγκρατούσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν ζητούσε να αναλάβει την διοργάνωση του Ε΄ Συνεδρίου πριν την έκδοση.

Η άρτια και επιτυχής διοργάνωση των προηγούμενων τεσσάρων συνεδρίων, η πολύ επιμελημένη έκδοση των Πρακτικών τους, τα οποία συνοδεύονται πάντοτε και με την έκδοση ξεχωριστών ανατύπων για κάθε μία εισήγηση συντελούσε και συντελεί στην συμμετοχή σ’ αυτά σημαντικών προσώπων, σοβαρών επιστημόνων, ειδικευμένων ερευνητών με πρωτότυπες εισηγήσεις, κατέστησαν τα Συνέδρια Αλμυριώτικων Σπουδών πολύ γνωστά και πόλος συγκέντρωσης πολλών ερευνών. Έτσι οι δηλώσεις συμμετοχής στα Συνέδρια αυτά ήταν πάντοτε πολλές και προέρχονταν από όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Η καλή φήμη που συνοδεύει τα Συνέδρια Αλμυριώτικων Σπουδών τόσο για την άρτια οργάνωσή τους, όσο και την άριστη ποιότητα των εργασιών τους, αλλά και την σημαντικότητα και μοναδικότητα των αναπτυσσομένων θεμάτων σ’ αυτά, αποτελεί ισχυρό και θελκτικό πόλο έλξης για όλο και περισσότερους και σοβαρότερους ειδικούς επιστήμονες.

Το γεγονός αυτό από μόνο του αυξάνει το κύρος και την σοβαρότητα των Συνεδρίων. Για να διαφυλάξει αυτό το κύρος και την σοβαρότητα η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού αρκετές φορές απορρίπτει κάποιες αιτήσεις συμμετοχής που δεν εκπληρώνουν τους όρους συμμετοχής. Δεν δέχεται, π.χ., θέματα που έχουν παρουσιασθεί κάπου αλλού γιατί μία από τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η κάθε ανακοίνωση που θα παρουσιασθεί να είναι πρωτότυπη και σε πρώτη παρουσίαση στα Συνέδρια Αλμυριώτικων Σπουδών.

Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση της συμπερίληψης των παρουσιαζομένων θεμάτων στα Πρακτικά είναι η υποχρέωση των εισηγητών να μην δημοσιεύσουν το θέμα τους κάπου αλλού πριν δημοσιευθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου. Αυτό, ωστόσο, είναι μία πολύ σκληρή δέσμευση στην περίπτωση που η έκδοση των Πρακτικών καθυστερεί πολύ, όπως στην περίπτωση της των Πρακτικών του Δ΄ Συνεδρίου, η καθυστερημένη έκδοση των οποίων οδήγησε κάποιους εισηγητές στην μη τήρηση της δέσμευσης αυτής.

Η ατμόσφαιρα αυτή και η εμπιστοσύνη που εμπνέει η προϊστορία των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών δημιουργούσε και δημιουργεί σε πάμπολλους εισηγητές στο να προσδοκούν και να αναμένουν κάθε φορά την διοργάνωση του νέου Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Με την ίδια προσδοκία περίμεναν και την διοργάνωση του Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών, που τόσο πολύ αργούσε.

Έτσι φτάσαμε στο εκπληκτικό γεγονός περισσότεροι από ογδόντα επιστήμονες, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν έχει κάποια σχέση με τον Αλμυρό και την περιοχή του, να παραμερίζουν τις όποιες άλλες πνευματικές εργασίες έχουν, και να ασχολούνται με θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας της περιοχής του Αλμυρού.

Θα σταθώ και θα επιμείνω σ’ αυτό το σημείο γιατί είναι ένα φαινόμενο μοναδικό που πρέπει να προσεχθεί για να αξιολογηθεί στο βαθμό που πρέπει και αξίζει.

Ογδόντα και παραπάνω επιστήμονες θα συγκεντρωθούν στον Αλμυρό για ένα τριήμερο και θα μιλήσουν για την ιστορία του.

Τι είναι αυτός ο Αλμυρός και γίνεται αυτή η τόσο μεγάλη και πρωτοφανής μάζωξη επιστημόνων και διανοουμένων σ’ αυτόν;

Προσέξτε: Δεν συγκεντρώνονται σε κάποια μεγάλη και διάσημη διεθνούς φήμης πολιτιστική πρωτεύουσα! Δεν συγκεντρώνονται σε αναγνωρισμένο από τους ανθρώπους του πνεύματος παγκόσμιο πνευματικό κέντρο. Δεν συγκεντρώνονται στην Αθήνα. Δεν συγκεντρώνονται στους Δελφούς, ούτε στην Ολυμπία, ούτε στην Ακρόπολη των Αθηνών.

Συγκεντρώνονται, συσκέπτονται και συνεδριάζουν και μιλούν στον Αλμυρό του Νομού Μαγνησίας. Και συγκεντρώνονται για να λάβουν μέρος στο τριήμερο Ε΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών και να καταθέσουν τις γνώσεις τους και να πλουτίσουν την ιστορία τούτου του τόπου.

Είναι ή δεν είναι λοιπόν το Ε΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός που έχει πραγματοποιηθεί στον Αλμυρό και όχι μόνο.

Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αν είμαι φαντασμένος ιδεομανής, ιδεολόγος και ονειροπόλος και αν ίσως ζω σε άλλον κόσμο, αν είμαι έξω από την καθημερινότητα και την ουσιαστική πραγματικότητα. Πιστεύω όμως ότι και όλοι εκείνοι που ζουν την πραγματικότητα και την καθημερινή πεζότητα με τα πάμπολλα προβλήματά τους, όλοι όσοι ζουν και είναι υποχρεωμένοι από τις ανάγκες της ζωής να βιούν ή και να επιλέγουν, σαν την Μάρθα, να «μεριμνούν και να τυρβάζουν περί πολλά», δικαιούνται και πρέπει και μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα και να μιμηθούν την Μαρία, η οποία «την αγαθήν μερίδα εξελέξατο», γιατί κατάλαβε ότι, τουλάχιστον κάποτε κάποτε και «περί του ενός έστι χρεία».

Το τριήμερο Ε΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών της 14 – 16 Οκτωβρίου 2016 είναι μία μοναδική και ανεπανάληπτη «αγαθή μερίδα» και αξίζει να την «εκλέξουν» και να μην την χάσουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά παρά να «μεριμνούν και να τυρβάζουν περί πολλά».

Το Ε΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών είναι «η μεγάλη κλήση». Ας μη λείψει κανείς.

Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών

Πηγή: almyros.gr