Όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου υπερψήφισαν την τροπολογία και επεστράφησαν τα ποσά που καταβλήθησαν από τους υπερθεματιστές στον διαγωνισμό για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών, πλην της Χρυσής Αυγής. Είναι αξιοσημείωτο πως όλα τα υπόλοιπα κόμματα στήριξαν την  τροπολογία με την αιτιολογία ότι το κράτος οφείλει να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του. Την τροπολογία καταψήφισε η Χρυσή Αυγή.