Μετά την εμπλοκή που δημιουργήθηκε στο θέμα του υπολογισμού των νέων συντάξεων και την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να δώσει λύση  με τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Στην τροπολογία προβλέπεται ότι ο υπολογισμός των συντάξεων θα γίνει με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη, εξειδικεύεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη, προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη, δυνάμει της οποίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, αλλά πρωτίστως, της αναγκαιότητας παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των πολιτών που υποαπασχολούνται, προβλέπεται με διάταξη, η παράταση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018, ευνοϊκών διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις κάλυψης κοινωνικοασφαλιστικά ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επιπλέον, ορίζεται ως πόρος του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, μεταξύ άλλων, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων. Το ποσοστό εισφοράς παλαιών και νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο πρόνοιας ορίζεται στο ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων για τον κλάδο κύριας σύνταξης αποδοχών τους και για τους αυτοαπασχολούμενους επί του εισοδήματός τους, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές και για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Η ΕΛΣΤΑΤ αδειάζει την κυβέρνηση: Στον «αέρα» χιλιάδες συντάξεις
Νωρίτερα η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαίωσε ότι δεν μπορεί να  προσδιορίσει τον συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών με βάση τον οποίο θα υπολογιστούν οι νέες συντάξεις, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Παράλληλα επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν συνεργάστηκε ως όφειλε- εκ του νόμου-  με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και περιέλαβε την αναφορά περί «ετήσιας μεταβολής μισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή», στο σχετικό νόμο. Τονίζει δε ότι το σχετικό αίτημα για τον υπολογισμό του συντελεστή υπεβλήθη μόλις τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι 65.000 συνταξιούχοι που κατέθεσαν τα χαρτιά τους για να πάρουν σύνταξη με το νέο καθεστώς, θα παραμείνουν στην… αναμονή, με μοναδικό τους έσοδο των προσωρινή σύνταξη μέχρι να βρεθεί λύση.