Θαύμα κάνει ένας νεαρός Ιταλός καλλιτέχνης. Δείτε τις αναπλάσεις προσώπων:

Ο Ιούλιος Καίσαρ, ο στρατηλάτης που κατέκτησε τους Γαλάτες, εισέβαλε στη Βρετανία και επέστρεψε ως dictator στη Ρώμη.


Ο Οκταβιανός, ο μετέπειτα μετονομασθείς Αύγουστος από τη Σύγκλητο, όνομα που δηλώνει την “αύξηση”, το κύρος, αφού ο Οκταβιανός αναμόρφωσε όλη την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Εδώ σε νεαρή ηλικία.
Ο Νέρων, του οποίου η φήμη σιγά σιγά αποκαθίσταται με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο βίαιος όσο έχει καθιερωθεί ιστορικώς. Επίσης μάλλον δεν είναι αυτός ο εμπρηστής της Ρώμης, όπως επισημαίνουν ιστορικοί.

Nero, the emperor who was famous for his cruelty