Σκάνδαλο κοινωνικών διαστάσεων αποτελούν οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για την εκτέλεση υπηρεσίας από μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Θ (Ειδικής Καταστάσεως) σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων. Άμεσα παρενέβη ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος δια ερωτήσεως που απηύθυνε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το λυπηρό αυτό γεγονός, σύμφωνα με το οποίο εκλήθησαν για εκτέλεση υπηρεσίας για τους  μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο σε ΤΟΣΚΕΔΠ (Χώροι φιλοξενίας προσφύγων). Εκτός από το ουσιαστικό ζήτημα της δημόσιας υγείας που αναφύεται, το οποίο κατέχει ύψιστη σημασία, καθίσταται αντιληπτή ωμή καταστρατήγηση του σχετικού νόμου ο οποίος ορίζει ρητώς ότι τα συγκεκριμένα αυτά στελέχη απασχολούνται αυστηρώς σε καθήκοντα γραφείου.

Ο παραπάνω κανονισμός εδράζεται στο γεγονός ότι τα στελέχη αυτά περιέρχονται στις Ειδικές Καταστάσεις βάσει της παθήσεώς τους (νοσήματα δυσίατα η ανίατα). Ως εκ τούτου εγείρονται σοβαρότατες ευθύνες για την τοποθέτηση των ατόμων αυτών, υψηλού κινδύνου, σε καθήκοντα εκτός γραφείου και μάλιστα σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων όπου η έκθεσή τους σε μη ασφαλές και ανθυγιεινό περιβάλλον εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία τους.