Βρέθηκαν αντιμέτωποι με οφειλές χιλιάδες ευρώ στο ΙΚΑ και την εφορία, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για τα χρέη συγγενικών τους προσώπων, που απεβίωσαν, και βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με τους φορείς του Δημοσίου.

Τουλάχιστον δέκα Βολιώτες παρέλαβαν το περασμένο έτος επιστολές από το ΙΚΑ και την Εφορία Βόλου, με τις οποίες καλούνταν να πληρώσουν οφειλές καθώς δεν είχαν αποποιηθεί κληρονομιές.

Με τις επιστολές ανά χείρας έσπευσαν στο Ειρηνοδικείο Βόλου και δήλωσαν άγνοια για την ύπαρξη αυτών των κληρονομιών. Οι «κληρονόμοι», όπως υποστήριξαν, δεν γνώριζαν το παραμικρό, ούτε και για τις κληρονομιές ούτε και για τα χρέη.

Ωστόσο, οι κληρονομιές αφορούν σε πραγματικά χρέη που δεσμεύουν το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του θανόντος μέχρι να αποπληρωθούν, εκτός αν γίνει εγκαίρως η αποποίησή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτές είναι εν δυνάμει υπόχρεοι ακόμη και ανήλικοι αν οι γονείς δεν προχωρήσουν για λογαριασμό τους με ειδικό πληρεξούσιο στην αποποίηση, και δεν συζητηθεί η αίτηση με την εκούσια διαδικασία του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Οι κληρονόμοι χρεών βρίσκονται τώρα σε δικαστική διαμάχη με το ΙΚΑ και την Εφορία Βόλου ύστερα από προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο.

 Οι πολίτες που δεν επιθυμούν να αποδεχτούν κληρονομιές, οφείλουν να κάνουν δήλωση αποποίησης στο Ειρηνοδικείο εντός τεσσάρων μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου της κληρονομίας.

Η τελευταία βραχεία προθεσμία παρατείνεται και γίνεται ένα έτος σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι κάτοικος εξωτερικού, ή σε περίπτωση που η επαγωγή της κληρονομιάς έγινε όσο ο κληρονόμος κατοικούσε στην αλλοδαπή.

Στο θέμα θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, καθώς η απόδειξη του χρόνου που έλαβε κανείς γνώση της κληρονομιάς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να τεκμηριωθεί δύσκολα, και γι’ αυτό θα πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή για εμπρόθεσμη αποποίηση.

Σε περίπτωση αποποίησης, η κληρονομιά υπάγεται στους κληρονόμους του αποποιούμενου κληρονόμου. Ο αποποιούμενος εκτιμάται ότι πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα, διότι η τυχόν κατάχρεη κληρονομιά επάγεται σε αυτά. Σκόπιμη ως εκ τούτου θεωρείται η έγκαιρη αποποίηση της κληρονομιάς και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου εκ μέρους των γονιών του, κατόπιν χορήγησης της σχετικής άδειας από το αρμόδιο δικαστήριο.

taxydromos.gr