Ερώτηση συνυπέγραψε ο μη εγγεγραμμένος Ευρωβουλευτής Γ.Λαγός για την παρουσία κρέατος με ορμόνες στην ευρωπαϊκή αγορά:

Ατυχείς ρυθμίσεις της CETA και παρουσία κρέατος με ορμόνες στην ευρωπαϊκή αγορά

Σε έλεγχο(1) που διενεργήθηκε από τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής, με σκοπό την αξιολόγηση της ιχνηλασιμότητας του καναδικού χοιρείου και βοείου κρέατος που προορίζονται για εξαγωγή στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της CETA, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις.

Πράγματι, ενώ η CETA έχει ανοίξει την ευρωπαϊκή αγορά βοείου κρέατος στους καναδούς εξαγωγείς, ο έλεγχος αυτός φέρνει στο φως κενά στην καναδική νομοθεσία που επιτρέπουν σε βοοειδή που τους έχουν χορηγηθεί ορμόνες, να φέρουν τη σήμανση «χωρίς ορμόνες».

Δεδομένου ότι η οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996(2), απαγορεύει ρητώς τη διάθεση στην αγορά βοείου κρέατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία με ουσίες θυρεοστατικής, οιστρογόνου, ανδρογόνου ή γεσταγόνου δράσης, καθώς και με β-ανταγωνιστικές ουσίες (επιστημονικές ονομασίες των ορμονών):

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση του δικαίου της ΕΕ και της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να επιβάλει προσωρινή αναστολή στις εισαγωγές καναδικού κρέατος για να προστατεύσει την υγεία των Ευρωπαίων;

3. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ώστε να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή και, εφόσον χρειαστεί, προτίθεται να επαναδιαπραγματευθεί τις συμφωνίες που την επέτρεψαν;

Την αποκλειστική ευθύνη για τις απόψεις που δηλώνονται φέρει ο Ευρωβουλευτής. Οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου