Ο Καθηγητής Ι. Μάζης μιλά για την ενέργεια αναρτήσεως της ελληνικής Σημαίας στη νησίδα από νεαρούς Έλληνες. Υποστηρίζει ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να αναρτούν το εθνικό μας συμβόλου σε εθνικό έδαφος.

Επίσης τόνισε ότι “Αν θεωρείται εξωτερική πολιτική, την τοποθέτηση του συμβόλου μας σε δικό μας έδαφος από έλληνες πολίτες, τότε το χάσαμε το παιχνίδι“.