Το άγχος του ιδανικού βάρους απασχολεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, τα άτομα αξιολογούν το βάρος τους με αισθητικά κριτήρια, επιθυμώντας να αποκτήσουν μια ικανοποιητική εικόνα σώματος.

Ωστόσο, το βάρος, εκτός από σωματικό χαρακτηριστικό αποτελεί κι ένα βασικό δείκτη υγείας, που συνδέεται στενά με την πιθανότητα εμφάνισης πολλών χρόνιων νοσημάτων.

Έτσι, λοιπόν, είναι σημαντικό για τους ενήλικες να διατηρούν ένα υγιές σωματικό βάρος, το οποίο ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια και μπορεί να διαφέρει από αυτό που θεωρεί ο καθένας ως ιδανικό.

Για την αξιολόγηση του σωματικού βάρους, χρησιμοποιείται ο Δείκτης Μάζας Σώματος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: ΔΜΣ = βάρος (κιλά)/ ύψος2 (μέτρα).

Σύμφωνα με αυτόν, ως υγιές σωματικό βάρος ορίζεται εκείνο που αντιστοιχεί σε τιμές 18,5 και 24,9. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός ατόμου με ύψος 1,70, το υγιές σωματικό βάρος κυμαίνεται από 54 έως 72 κιλά.

Συνεπώς, αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν υπάρχει μια μεμονωμένη τιμή σωματικού βάρους στην οποία θα πρέπει να στοχεύει ο καθένας ανάλογα με το ύψος του.

Αντίθετα, στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση ενός βάρους το οποίο να εμπίπτει εντός του εύρους που ορίζεται από το ΔΜΣ ως φυσιολογικό, ώστε να μην επιβαρύνει την υγεία.