Στις 6 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 θα ψαλεί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου ο Μεγάλος Αγιασμός και στις 11.00 θα γίνει η εκκίνηση της πομπής του Τιμίου Σταυρού προς τη θάλασσα.
Η προσέλευση των επισήμων στον Ιερό Ναό θα ολοκληρωθεί στις 10.15, των σχολείων και των τμημάτων της πομπής στις 9.30 π.μ.
Η πομπή θα διέλθει από τις οδούς Ερμού – Σπ.Σπυρίδη – Δημητριάδος – Κ.Καρτάλη – Αργοναυτών. Ενώπιον της Τραπέζης της Ελλάδος  σε πλοιάριο   θα επιβιβαστούν ο Κλήρος και οι Άρχοντες για την τελετή καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού.  Η πομπή θα επιστρέψει δια των οδών – Αγ.Νικολάου – Ερμού στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.