Γιώργος Σύρος

Είναι πασίδηλο ότι η Γηραιά Ήπειρος υφίσταται μια πρωτοφανή εισβολή αλλογενών, τα ήθη, το αξιακό σύστημα και οι αντιλήψεις των οποίων αντίκεινται καταφώρως στον δυτικό τρόπο ζωής των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν καταστεί μια μορφή πειραματόζωου στο παρανοϊκό εγχείρημα της επιβολής του πολυφυλετισμού και της μαζικής ομογενοποιήσεως, κατάσταση η οποία οδηγεί αναποφεύκτως στη βιολογική εξαφάνισή τους δια της, μεθοδικώς επιχειρουμένης, αντικαταστάσεώς τους από μάζες επήλυδων αφροασιατών.

Η αλλοίωση της πληθυσμιακής συστάσεως των ευρωπαϊκών κρατών, η διάρρηξη του εθνικού και κοινωνικού τους ιστού και η δημογραφική τους μεταβολή χρειάζεται ένα «ιδεολογικό» επίχρισμα, έναν νομιμοποιητικό θεωρητικό προθάλαμο, το ρόλο του οποίου αναλαμβάνουν τα νέα ισοπεδωτικά εξισωτικά δόγματα που προπαγανδίζουν υπέρ του πολυπολιτισμού. Όλη αυτή λοιπόν η αποδόμηση επιτυγχάνεται μέσω της προσπάθειας αμφισβητήσεως, υποσκάψεως και αποδομήσεως γενικώς παραδεδεγμένων Αρχών και Αξιών, οι οποίες λειτουργούν ως θεμέλιος λίθος του πολιτισμικού υποστρώματος της Ευρώπης. Δια του συντελούντος εξανδραποδισμού, της πολιτιστικής αλλοτριώσεως και της επιβαλλομένης πνευματικής εξαχρειώσεως, το κοινωνικό ον Άνθρωπος μετατρέπεται σε άτομο και καθίσταται ον άβουλο, το οποίο κινείται σε σταθερούς ασυνειδήτους βιολογικούς άξονες, επιδιώκοντας ως επί το πλείστον την ηδονή, ως απότοκο υλιστικών διεργασιών και καταναλωτικής παράνοιας, απορρίπτοντας κάθε ηθική προαγωγή και πνευματική εξύψωση, αρνούμενο τη μέθεξή του σε ανώτερες πραγματικότητες.

Ιθύνοντες νόες αυτής της νέας πραγματικότητας είναι οι δυσώνυμοι κύκλοι των γραφειοκρατών των Βρυξελλών και οι εκπρόσωποι του νέου θρησκευτικού δόγματος του πολιτισμικού μαρξισμού, τα ενεργούμενα – σκύβαλα της μαζικής κουλτούρας της μηδενιστικής, αντιδραστικής, παγκοσμιοποιητικής αριστεράς και των παραφυάδων της.

Ας ασχοληθούμε όμως τώρα με το σχέδιο Κalergi: Αυτός που συνέλαβε και έθεσε σε ισχύ το σχέδιο του πολυπολιτισμού ήταν ο διαβόητος Richard Coudenhove Κalergi. Προσεταιριζόμενος τους πιο γνωστούς ευρωπαίους, κατόρθωσε να τους καταστήσει συμμάχους του στην προώθηση του σχεδίου της «ευρωπαϊκής ενοποιήσεως» και έτσι να ενοφθαλμίσει, δια της ιδεολογικής εδραιώσεως, την «ενοποίηση» και εν συνεχεία την αναγκαιότητα της … μεταναστεύσεως και το αφήγημα του πολυπολιτισμού στη ψυχολογία των μαζών. Μεταξύ των κορυφαίων, σε αναγνωρισιμότητα, Ευρωπαίων ήταν ο τραπεζίτης Max Warburg, o Aυστριακός καγκελάριος Ignaz Seipel, ο Τσέχος Tomas Μasaryk κ.α. Στη Βιέννη, το 1922, ιδρύθηκε το κίνημα «Πανευρώπη», σκοπός της οποίας ήταν η συγκρότηση ενός νέου καθεστώτος, εδραζομένου σε μια τυπική ένωση – ομοσπονδία.

Ο Kalergi στο πόνημά του «Praktischer Idealismus» ισχυρίζεται ότι οι κάτοικοι της Ευρώπης θα αντικατασταθούν από νέους, αποτέλεσμα των μαζικών μεταναστεύσεων, ενώ προσθέτει ότι συνιστά επιτακτική ανάγκη να αλλοιωθεί η εθνολογική σύσταση των ευρωπαϊκών κοινωνιών με αφροασιάτες. Έτσι το κράμα που θα δημιουργηθεί θα εξυπηρετεί καλύτερα την καθεστηκυία τάξη η οποία δε θα αντιμετωπίζει αντιστάσεις, ούτε δυσήνια ένστικτα αλλά θα επιβάλλεται, θα καθυποτάσσει και θα εξελέγχει αποτελεσματικότερα τις άμορφες μάζες.

Ο Kalergi είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός επ’ αυτού: «O άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μικτής φυλετικής καταγωγής. Οι φυλές και οι τάξεις του σήμερα θα εξαφανισθούν σταδιακά λόγω της εξάλειψης του χώρου, του χρόνου και της προκατάληψης. Η ευρωασιατική-νεγροϊδής φυλή του μέλλοντος, όμοια στην εμφάνιση της με τους αρχαίους Αιγύπτιους, θα αντικαταστήσει την διαφορετικότητα των λαών και την διαφορετικότητα των ατόμων.»

Θα ισχυριζόταν καλοπροαιρέτως κάποιος ότι δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στο σχέδιο Kalergi και στις ευρωπαϊκές πολιτικές, και ότι η προσδιδόμενη σημασία του σχεδίου αυτού ή ακόμη η προσπάθεια χαρακτηρίσεως του σχεδίου ως θεωρητικός – ιδεολογικός προπομπός και κατευθυντήρια γραμμή της Ε.Ε. αποτελεί σενάριο συνωμοσιολογίας ή φαντασιώσεις… Λίγη σημασία έχει αφού στην πραγματικότητα αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ο Άνθρωπος μετατρέπεται από οργανικό μέλος της Κοινότητας σε γρανάζι μέσα σε ένα ανομοιογενές, πολύμορφο συνονθύλευμα δίχως Ρίζες, Μνήμες, Ταυτότητα. Η συνεχής και συστηματική αλλοίωση της πληθυσμιακής συνθέσεως των ευρωπαϊκών κοινωνιών οδηγεί αναποδράστως στη μεγάλη αντικατάσταση των πληθυσμών από ένα νέο είδος ανθρώπου: Τον Μαζάνθρωπο. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους φρενήρεις ρυθμούς της μαζικής (λαθρο)μεταναστεύσεως.

Διαπιστώνεται έτσι ότι όλες οι κοινοτικές οδηγίες, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κελεύσματα των γραφειοκρατών της ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις επιδιώξεις του σχεδίου Kalergi και αντικατοπτρίζουν εμφανώς τις πολυπολιτισμικές προθέσεις του εμπνευστή του. Η μανιώδης ιεροποίηση του δικαιωματισμού, η προσπάθεια εντάξεως μειονοτήτων, η προώθηση αλυτρωτικών και ανυπόστατων βλέψεων από τεχνητά κρατικά μορφώματα εις βάρος εθνικών κρατών, η προάσπιση ανέρειστων «ανθρώπινων δικαιωμάτων», η πολιτική φρασεολογία των δακρύβρεχτων κοινότοπων μονολόγων υπέρ του «προσφυγικού δράματος» που όζουν ελλυχνίου και επιτελεί στην ουσία γραμμή υπερασπίσεως του πολυπολιτισμού και γενικώς η μαζική λαθρομετανάστευση η οποία προωθείται εντέχνως με το μανδύα της «αναπόφευκτης μετακινήσεως των λαών», καθιστούν μετά βεβαιότητας το σχέδιο Kalergi μια πραγματικότητα. Και πολύ περισσότερο, καταρρίπτεται ολοσχερώς το μύθευμα – λειτουργούν κατά βάση ως … επιχείρημα – πως «μεταναστεύσεις πάντα γίνονταν», «είναι κάτι αναπόφευκτο» κτλ.

Αντίπαλο δέος στην επιχειρούμενη διατάραξη της φυσικής τάξεως και της εθνικής και κοινωνικής μεταλλάξεως, αποτελούν οι εθνικο-λαϊκές δυνάμεις. Με σημαία την Ταυτότητα, τον Πολιτισμό και την Παράδοση, ο Εθνικισμός καλείται να συντρίψει τους επιγόνους του σχεδίου Kalergi, να εξοβελίσει την πολιτική έκφραση και επιρροή των μυσαρών αντεθνικών δογμάτων, να εξαλείψει το έλκος της παγκοσμιοποιήσεως και να επαναφέρει την κανονικότητα.