22 C
New York
Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023
Βιβλιοπωλείο Ελληνικόν
ΑρχικήΜΑΓΝΗΣΙΑΑλμυρόςΣχέδιο κανονισμού καθαριότητας στον Αλμυρό

Σχέδιο κανονισμού καθαριότητας στον Αλμυρό

dhmarxeio-almyrouΑρχισε την περασμένη Πέμπτη η διαβούλευση για το Σχέδιο κανονισμού καθαριότητας του δήμου Αλμυρού. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρουσιάστηκε το σχέδιο και έγιναν παρατηρήσεις. Το σχέδιο καθορίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των πολιτών, των επιχειρήσεων κάθε είδους καθώς και του δήμου.

Αντικείμενό του είναι η τήρηση της καθαριότητας και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων στον Αλμυρό.

Οι υποχρεώσεις του δήμου

Ο δήμος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων.

Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη του δήμου. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του δήμου στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αλμυρού στη θέση «Κέγκυρο» του Δήμου, σε απόσταση 9km περίπου από το κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια τα απορρίμματα μετά από τη διαδικασία συμπίεσης, μεταφέρονται μέσω ειδικών αυτοκινήτων μεταφοράς (τα οποία διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα) στο ΧΥΤΑ του Βόλου.

Για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων ο δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις, καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λπ.

Ο δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα αν αυτά λόγω σύνθεσης ή ποιότητας ή της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους – δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου.

Υποχρεώσεις κατοίκων

Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να μετακινούν τους κάδους απορριμμάτων από τις θέσεις, οφείλουν να τηρούν το πρόγραμμα των ανακυκλώσιμων υλικών, να διατηρούν καθαρό το πεζοδρόμιό τους, εκεί όπου δεν επιτρέπεται η μηχανική αποκομιδή να τοποθετούν τα απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους ώστε να αποφεύγεται η διαρροή.

Τα καταστήματα

Οφείλουν στα πάσης φύσεως απορρίμματα να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους διά συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Στους μη συμμορφούμενους ο δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Υποχρεώσεις για ογκώδη αντικείμενα

Τα απορρίμματα αυτά παραλαμβάνονται από το δήμο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι καταβάλουν τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο.

Tα μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή τους Χ.Υ.Τ.Α.. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων.

Μέτρα για τους κοινόχρηστους

Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους υλικών, άνευ αδείας του Δήμου και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών.

Επικίνδυνα απορρίμματα

Τα απορρίμματα αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους παραγωγής τους, οι οποίοι υποχρεούνται να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους και να προβαίνουν σε άμεση απομάκρυνσή τους.

Υγρά απόβλητα

 Δεν επιτρέπεται η ρίψη ακάθαρτων νερών ή άλλων υγρών αποβλήτων στα πεζοδρόμια, στους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Επίσης, απαγορεύεται η σύνδεση αποχετεύσεων ή άλλων ακαθάρτων λημμάτων με το δίκτυο ομβρίων και αντιστρόφως. Η Δημοτική αρχή έχει την υποχρέωση τήρησης των σχετικών διατάξεων, με τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Κατοικίδια ζώα

Η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πάρκα και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη τους και κρατώντας τα με το σχετικό λουρί απαγορεύεται.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων υποχρεούνται να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος από τις ιδιοκτησίες τους, να δηλώνουν το κατοικίδιό τους στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση σχετικών αρχείων και να μεριμνούν για την σήμανση και καταγραφή του ζώου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία από την γέννησή του. Επιπλέον, να μεριμνούν για την ευζωία και την τακτική κτηνιατρική εξέταση του κατοικίδιου τους. Να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Λαϊκές αγορές

Για την τήρηση της καθαριότητας, κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), έστω και αν δεν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές οι ίδιοι ή το προσωπικό που απασχολούν.

Διαφημίσεις

Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση, εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ – βολάν, συνθήματα κ.λπ. επισύρει πρόστιμο για τους παραβάτες. Πρόστιμο επιβάλλεται και για τη ρύπανση με αεροπανό.

RELATED ARTICLES

Most Popular