Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σοβαρές καταγγελίες βαρύνουν τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τόσκα και κ. Μουζάλα οι οποίοι έχουν διολισθήσει σε πράξεις που αντίκεινται στην άσκηση χρηστής διοίκησης.

Σίγουρα τέτοιες πρακτικές υποδαυλίζουν συγκρούσεις, συμπλοκές και γενικώς αντίκεινται στην κοινωνική ειρήνη και δημόσια τάξη. Δείτε το ρεπορτάζ: