Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στο 8ο Γυμνάσιο – 8ο ΓΕΛ Βόλου στις 9.30 πμ, θα πραγματοποιηθεί η Α΄ φάση του 14ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας (ΠΔΒ) 2018 για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ της χώρας. O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ), που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), οργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) και έχει σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον διαγωνισμό έχουν ξεπεράσει τις 90. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο (8ο Γυμνάσιο – 8ο ΓΕΛ Βόλου), Ορμινίου & Απόλλωνος (πάνω από το ΕΑΚ του Βόλου), το Σάββατο το πρωί στις 08.45 ( τηλ. σχολείου 2421051118- 2421071072 ).

Λίγες πληροφορίες για τον διαγωνισμό

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις.
Η πρώτη (1η ) φάση του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Σημειώνεται πως η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Οι μαθητές της Α΄ ή της Β΄ Λυκείου που διακρίνονται κατά τη συμμετοχή τους στης Α φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας αποκτούν πλεονέκτημα για τη συμμετοχή τους σε επόμενες φάσεις του διαγωνισμού.
Στην δεύτερη φάση (2η ) του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018, θα συμμετάσχουν α) οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου, β) οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που απέκτησαν το δικαίωμα αυτό στην πρώτη (1η ) φάση του ΠΔΒ 2017 ως μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου τότε (και τώρα μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου).
Στην τρίτη (3η ) φάση του διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της 2ης φάσης και, αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή κατάρτιση, θα εξεταστούν σε εργαστηριακές τεχνικές και θα αξιολογηθούν συνολικά. Ο χρόνος και ο τόπος θα οριστεί μετά το τέλος της 2 ης φάσης (και εντός του Απριλίου 2018). Οι τέσσερις (4) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της τρίτης (3ης) και τελικής φάσης του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την Ελληνική ομάδα συμμετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο Syrah του ΙΡΑΝ. Οι μαθητές που θα διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο στην Ολυμπιάδα (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, η Βιολογία περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στην διεύθυνση http://pdbio.pev.gr